เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care บันตัน ถ่านไม้ไผ่ตามมาตรฐานของ...
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 511,236 คน | Comment 6   
บันตัน ถ่านไม้ไผ่ตามมาตรฐานของญี่ปุ่น
ถ่านไม้ไผ่ (Bamboo Charcoal) ภาษาญี่ปุ่นเรียก ทาเคะสึมิ (takezumi) หรือ คิคุตัน (tikutan) ทำมาจากไม้ไผ่ ( Bamboo ) เป็นถ่านที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยอุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของมนษย์ สัตว์ ธรรมชาตและสภาพแวดล้อมมากมาย ถ่านไม้ไผ่ ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยอุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส แตกต่างไปจากถ่านทั่วไป หรือแม้แต่ถ่านขาว ( White Charcoal ) หรือบินโจตัน ( Binchotan ) ที่มีผลิตกันมากในประเทศญี่ปุ่นและจีน
จำนวนผู้ชม 6,720 ครั้ง | 11 มีนาคม 2010
ชื่อธุรกิจ บันตัน ( Buntun )
สินค้า
ถ่านไม้ไผ่ (Bamboo Charcoal) ภาษาญี่ปุ่นเรียก ทาเคะสึมิ (takezumi) หรือ คิคุตัน (tikutan) ทำมาจากไม้ไผ่ ( Bamboo ) เป็นถ่านที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยอุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของมนษย์ สัตว์ ธรรมชาตและสภาพแวดล้อมมากมาย
ถ่านไม้ไผ่ ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยอุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส แตกต่างไปจากถ่านทั่วไป หรือแม้แต่ถ่านขาว ( White Charcoal ) หรือบินโจตัน ( Binchotan ) ที่มีผลิตกันมากในประเทศญี่ปุ่นและจีน ปัจจุบันประเทศจีนปิดป่าจึงไม่มีการผลิตถ่านทั้งสองชนิดนี้แล้ว

ถ่านไม้ไผ่ตามมาตรฐานของญี่ปุ่นและจีนแบ่งไว้เป็น 2 เกรด คือ
- เกรด 1 ( White Charcoal หรือ 1st grade ) เป็นถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงใช้กรรมวิธีการผลิตและอุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มีคุณสมบัติที่ดีต่อมนุษย์ สัตว์ สิ่งแวดล้อม ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
- เกรด ปกติทั่วไป ( Black Charcoal หรือ Regulation grade ) เป็นถ่านที่ใช้กรรมวิธีการผลิตและอุณหภูมิภายในเตาต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรั...
จุดเด่น
ถ่านไม้ไผ่ยังสามารถเป็นส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้อีกมากมายหลายชนิด เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ถ่านเม็ดดูดสารพิษ ฯลฯ
ติดต่อ 0-2944-0708-9
 Rated 4.0/5  ( 1 Votes)
18,271 Views

11 มีนาคม 2010
5,440 Views

11 มีนาคม 2010
1,821 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
8,868 Views

13 มกราคม 2010
18,088 Views

13 มกราคม 2010
4,077 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,765 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,205 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,278 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,073 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,751 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,281 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,587 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,065 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,282 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,338 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,490 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,654 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,461 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,147 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,721 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,596 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,297 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,316 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,881 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,830 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,347 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,188 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,884 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,149 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,083 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,250 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,121 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,206 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,477 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,536 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,202 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,164 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,040 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,392 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,444 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,326 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,333 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,954 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,265 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,807 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,347 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,735 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,830 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,519 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,743 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,567 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,114 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,931 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,958 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,150 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,516 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,978 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,931 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,762 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,381 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,312 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,152 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,699 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,635 Views

24 พฤศจิกายน 2009
7,515 Views

24 พฤศจิกายน 2009
6,373 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,794 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,708 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,653 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,771 Views

19 พฤศจิกายน 2009
5,343 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,302 Views

19 พฤศจิกายน 2009
3,320 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,341 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TFBOTRAFSกาแฟกุยช่ายกุ๊กชมขนมไทยโบราณข้าวซอยเส้นนวลข้าวมันไก่ข้าวเปียกเส้นคลีนิคคุ้กกี้ชิวอี้ซาลาเปาซีเอมอนด์ตอเสียะหมี่ตือคาโคบ๊วยเกี้ยพิซเซอเรียฟาสฟอร์เวิร์ดฟีลท๊อปฟู๊ ฟูลูกชิ้นหมูปูเด๋อสลัดสายรุ้งสักคิ้วหมูกะทะอาชีพเกี๊ยวซ่าเซ็นทรัลเซ็นทริคเบเกอรี่เปาะเปี๊ยะสดเย็นตาโฟกุ้งทอดแฟรนไชส์แหนมเนืองโจ๊กต้นพยอมโชคดีติ่มซำโรงสีไก่ย่างหนังกรอบไส้กรอกไอศกรีม
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com