เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care Wawee Coffee กาแฟแห่งเมืองล้านนา
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 484,785 คน | Comment 6   
Wawee Coffee กาแฟแห่งเมืองล้านนา
นายไกรสิทธิ์ ฟูสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟวาวี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย กาแฟสดครบวงจร ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2544 เริ่มจากสาขาแรกบนถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 9 ที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศทั้งสิ้น 32 สาขา ที่ผ่านมา ได้ยึดมั่นในการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง นำมาผ่านการคั่ว ด้วยสูตรเฉพาะของกาแฟวาวี ทำให้กาแฟ ที่ได้มีรสชาติ และกลิ่นที่หอมอร่อยเป็นเอกลักษณ์ กาแฟวาวียังชูจุดเด่น ในการนำศิลปะวัฒนะธรรม ล้านนา มาปรับใช้ในการ ตกแต่งร้าน ทำให้บรรยากาศของร้านเป็นแบบล้านนาร่วมสมัย จึงยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ ของการเป็นกาแฟสด ของภาคเหนือได้อย่างชัดเจน ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน จะได้ลิ้มรสกาแฟและเครื่องดื่ม ที่มีให้เลือกมากมาย หลายเมนู ไปพร้อมกับบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และบริการจากพนักงาน ที่ผ่านการฝึกอบรม มาแล้วเป็นอย่างดี ภายใต้คำขวัญ "ความอร่อยที่เราให้ด้วยใจ"
จำนวนผู้ชม 8,258 ครั้ง | 13 มกราคม 2010
ชื่อธุรกิจ วาวี (Wawee)
สินค้า
นายไกรสิทธิ์ ฟูสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟวาวี จำกัด กล่าวว่า กาแฟวาวี ผู้ผลิตและจำหน่าย กาแฟสดครบวงจร ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2544 เริ่มจากสาขาแรกบนถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 9 ที่จังหวัดเชียงใหม่ และ ได้ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศทั้งสิ้น 32 สาขา ที่ผ่านมา ได้ยึดมั่นในการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง นำมาผ่านการคั่ว ด้วยสูตรเฉพาะของกาแฟวาวี ทำให้กาแฟ ที่ได้มีรสชาติ และกลิ่นที่หอมอร่อยเป็น เอกลักษณ์ กาแฟวาวียังชูจุดเด่น ในการนำศิลปะวัฒนะธรรม ล้านนา มาปรับใช้ในการ ตกแต่งร้าน ทำให้บรรยากาศของร้านเป็นแบบล้านนาร่วมสมัย จึงยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ ของการเป็นกาแฟสด ของภาคเหนือได้อย่างชัดเจน ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน จะได้ลิ้มรสกาแฟและเครื่องดื่ม ที่มีให้เลือกมากมาย หลายเมนู ไปพร้อมกับบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และบริการจากพนักงาน ที่ผ่านการฝึกอบรม มาแล้วเป็นอย่างดี ภายใต้คำขวัญ "ความอร่อยที่เรา ให้ด้วยใจ"
จุดเด่น
กาแฟวาวีความอร่อยที่เราให้ด้วยใจ
ติดต่อ 053-014111-2
 Rated 0.0/5  ( 0 Votes)
15,958 Views

11 มีนาคม 2010
6,524 Views

11 มีนาคม 2010
5,091 Views

11 มีนาคม 2010
1,422 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
17,631 Views

13 มกราคม 2010
3,947 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,438 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,054 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,094 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,588 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,355 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,105 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,435 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,702 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,064 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,121 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,349 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,130 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,054 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,764 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,339 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,376 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,935 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,160 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,708 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,314 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,109 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,943 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,666 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,016 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,669 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,028 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,771 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,947 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,160 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,199 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,596 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,061 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,867 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,031 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,221 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,090 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,109 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,173 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,111 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,636 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,950 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,594 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,549 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,172 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,547 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,373 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,712 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,729 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,790 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,940 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,142 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,442 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,729 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,553 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,046 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,125 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,987 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,176 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,449 Views

24 พฤศจิกายน 2009
7,382 Views

24 พฤศจิกายน 2009
6,089 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,657 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,551 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,322 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,277 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,834 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,145 Views

19 พฤศจิกายน 2009
2,969 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,174 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 เฟรชมาร์ท
 เกาเหลาเนื้อ ธัญรส
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TFBOTRAFSกุยช่ายกุ๊กชมข้าวมันไก่ข้าวเปียกเส้นคลีนิคคอนเทรนเนอร์คุ้กกี้ชิวอี้ซาลาเปาซีเอมอนด์ตอเสียะหมี่ตือคาโคบ๊วยเกี้ยพิซเซอเรียฟาสฟอร์เวิร์ดฟีลท๊อปฟู๊ ฟูลูกชิ้นหมูจิ๋วย่างลูกชิ้นหมูปูเด๋อสลัดสายรุ้งสักคิ้วหมูกะทะอมรบุฟเฟ่ต์ออสสิริสอาชีพอู่อาร์มี่เกี๊ยวซ่าเซ็นทรัลเซ็นทริคเบเกอรี่เปาะเปี๊ยะสดแฟรนไชส์แหนมเนืองโจ๊กต้นพยอมโชคดีติ่มซำโรงสีไส้กรอกไอศกรีม
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com