เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care Wawee Coffee กาแฟแห่งเมืองล้านนา
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 494,562 คน | Comment 6   
Wawee Coffee กาแฟแห่งเมืองล้านนา
นายไกรสิทธิ์ ฟูสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟวาวี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย กาแฟสดครบวงจร ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2544 เริ่มจากสาขาแรกบนถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 9 ที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศทั้งสิ้น 32 สาขา ที่ผ่านมา ได้ยึดมั่นในการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง นำมาผ่านการคั่ว ด้วยสูตรเฉพาะของกาแฟวาวี ทำให้กาแฟ ที่ได้มีรสชาติ และกลิ่นที่หอมอร่อยเป็นเอกลักษณ์ กาแฟวาวียังชูจุดเด่น ในการนำศิลปะวัฒนะธรรม ล้านนา มาปรับใช้ในการ ตกแต่งร้าน ทำให้บรรยากาศของร้านเป็นแบบล้านนาร่วมสมัย จึงยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ ของการเป็นกาแฟสด ของภาคเหนือได้อย่างชัดเจน ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน จะได้ลิ้มรสกาแฟและเครื่องดื่ม ที่มีให้เลือกมากมาย หลายเมนู ไปพร้อมกับบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และบริการจากพนักงาน ที่ผ่านการฝึกอบรม มาแล้วเป็นอย่างดี ภายใต้คำขวัญ "ความอร่อยที่เราให้ด้วยใจ"
จำนวนผู้ชม 8,418 ครั้ง | 13 มกราคม 2010
ชื่อธุรกิจ วาวี (Wawee)
สินค้า
นายไกรสิทธิ์ ฟูสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟวาวี จำกัด กล่าวว่า กาแฟวาวี ผู้ผลิตและจำหน่าย กาแฟสดครบวงจร ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2544 เริ่มจากสาขาแรกบนถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 9 ที่จังหวัดเชียงใหม่ และ ได้ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศทั้งสิ้น 32 สาขา ที่ผ่านมา ได้ยึดมั่นในการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง นำมาผ่านการคั่ว ด้วยสูตรเฉพาะของกาแฟวาวี ทำให้กาแฟ ที่ได้มีรสชาติ และกลิ่นที่หอมอร่อยเป็น เอกลักษณ์ กาแฟวาวียังชูจุดเด่น ในการนำศิลปะวัฒนะธรรม ล้านนา มาปรับใช้ในการ ตกแต่งร้าน ทำให้บรรยากาศของร้านเป็นแบบล้านนาร่วมสมัย จึงยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ ของการเป็นกาแฟสด ของภาคเหนือได้อย่างชัดเจน ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน จะได้ลิ้มรสกาแฟและเครื่องดื่ม ที่มีให้เลือกมากมาย หลายเมนู ไปพร้อมกับบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และบริการจากพนักงาน ที่ผ่านการฝึกอบรม มาแล้วเป็นอย่างดี ภายใต้คำขวัญ "ความอร่อยที่เรา ให้ด้วยใจ"
จุดเด่น
กาแฟวาวีความอร่อยที่เราให้ด้วยใจ
ติดต่อ 053-014111-2
 Rated 0.0/5  ( 0 Votes)
17,035 Views

11 มีนาคม 2010
6,605 Views

11 มีนาคม 2010
5,309 Views

11 มีนาคม 2010
1,509 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
17,862 Views

13 มกราคม 2010
4,018 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,516 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,131 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,183 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,648 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,446 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,184 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,513 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,800 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,156 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,224 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,429 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,217 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,180 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,849 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,448 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,480 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,038 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,233 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,802 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,408 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,190 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,034 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,779 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,085 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,785 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,115 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,877 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,073 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,261 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,270 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,794 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,118 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,960 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,120 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,334 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,191 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,209 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,846 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,185 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,706 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,055 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,652 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,729 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,253 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,645 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,423 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,798 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,816 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,172 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,038 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,246 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,538 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,824 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,657 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,131 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,218 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,071 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,333 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,532 Views

24 พฤศจิกายน 2009
7,442 Views

24 พฤศจิกายน 2009
6,227 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,720 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,626 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,404 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,331 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,907 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,226 Views

19 พฤศจิกายน 2009
3,042 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,235 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TFBOTRAFSกล้วยแขกเบญจกาแฟกุยช่ายกุ๊กชมข้าวซอยเส้นนวลข้าวมันไก่ข้าวเปียกเส้นคลีนิคคอนเทรนเนอร์คุ้กกี้ชิวอี้ซาลาเปาซีเอมอนด์ตือคาโคบ๊วยเกี้ยพิซเซอเรียฟาสฟอร์เวิร์ดฟู๊ ฟูลูกชิ้นหมูจิ๋วย่างลูกชิ้นหมูปูเด๋อสักคิ้วหมูกะทะอมรบุฟเฟ่ต์ออสสิริสอู่อาร์มี่เกี๊ยวซ่าเซ็นทรัลเซ็นทริคเบเกอรี่เปาะเปี๊ยะสดเย็นตาโฟกุ้งทอดแฟรนไชส์แหนมเนืองโจ๊กต้นพยอมโชคดีติ่มซำโรงสีไส้กรอกไอศกรีม
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com