เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care Wawee Coffee กาแฟแห่งเมืองล้านนา
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 506,472 คน | Comment 6   
Wawee Coffee กาแฟแห่งเมืองล้านนา
นายไกรสิทธิ์ ฟูสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟวาวี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย กาแฟสดครบวงจร ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2544 เริ่มจากสาขาแรกบนถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 9 ที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศทั้งสิ้น 32 สาขา ที่ผ่านมา ได้ยึดมั่นในการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง นำมาผ่านการคั่ว ด้วยสูตรเฉพาะของกาแฟวาวี ทำให้กาแฟ ที่ได้มีรสชาติ และกลิ่นที่หอมอร่อยเป็นเอกลักษณ์ กาแฟวาวียังชูจุดเด่น ในการนำศิลปะวัฒนะธรรม ล้านนา มาปรับใช้ในการ ตกแต่งร้าน ทำให้บรรยากาศของร้านเป็นแบบล้านนาร่วมสมัย จึงยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ ของการเป็นกาแฟสด ของภาคเหนือได้อย่างชัดเจน ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน จะได้ลิ้มรสกาแฟและเครื่องดื่ม ที่มีให้เลือกมากมาย หลายเมนู ไปพร้อมกับบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และบริการจากพนักงาน ที่ผ่านการฝึกอบรม มาแล้วเป็นอย่างดี ภายใต้คำขวัญ "ความอร่อยที่เราให้ด้วยใจ"
จำนวนผู้ชม 8,498 ครั้ง | 13 มกราคม 2010
ชื่อธุรกิจ วาวี (Wawee)
สินค้า
นายไกรสิทธิ์ ฟูสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟวาวี จำกัด กล่าวว่า กาแฟวาวี ผู้ผลิตและจำหน่าย กาแฟสดครบวงจร ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2544 เริ่มจากสาขาแรกบนถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 9 ที่จังหวัดเชียงใหม่ และ ได้ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศทั้งสิ้น 32 สาขา ที่ผ่านมา ได้ยึดมั่นในการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง นำมาผ่านการคั่ว ด้วยสูตรเฉพาะของกาแฟวาวี ทำให้กาแฟ ที่ได้มีรสชาติ และกลิ่นที่หอมอร่อยเป็น เอกลักษณ์ กาแฟวาวียังชูจุดเด่น ในการนำศิลปะวัฒนะธรรม ล้านนา มาปรับใช้ในการ ตกแต่งร้าน ทำให้บรรยากาศของร้านเป็นแบบล้านนาร่วมสมัย จึงยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ ของการเป็นกาแฟสด ของภาคเหนือได้อย่างชัดเจน ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน จะได้ลิ้มรสกาแฟและเครื่องดื่ม ที่มีให้เลือกมากมาย หลายเมนู ไปพร้อมกับบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และบริการจากพนักงาน ที่ผ่านการฝึกอบรม มาแล้วเป็นอย่างดี ภายใต้คำขวัญ "ความอร่อยที่เรา ให้ด้วยใจ"
จุดเด่น
กาแฟวาวีความอร่อยที่เราให้ด้วยใจ
ติดต่อ 053-014111-2
 Rated 0.0/5  ( 0 Votes)
17,827 Views

11 มีนาคม 2010
6,674 Views

11 มีนาคม 2010
5,401 Views

11 มีนาคม 2010
1,781 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
18,022 Views

13 มกราคม 2010
4,065 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,606 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,184 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,245 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,048 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,707 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,251 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,564 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,035 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,241 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,302 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,472 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,475 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,433 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,107 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,696 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,564 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,270 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,292 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,858 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,806 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,310 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,148 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,852 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,127 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,884 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,211 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,936 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,162 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,422 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,508 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,002 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,148 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,008 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,367 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,404 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,281 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,300 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,928 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,240 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,773 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,274 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,712 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,800 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,498 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,709 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,552 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,083 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,907 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,888 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,117 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,492 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,613 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,899 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,726 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,246 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,291 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,128 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,645 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,607 Views

24 พฤศจิกายน 2009
7,496 Views

24 พฤศจิกายน 2009
6,331 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,772 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,687 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,629 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,682 Views

19 พฤศจิกายน 2009
5,150 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,277 Views

19 พฤศจิกายน 2009
3,288 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,302 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TFBOTRAFSกล้วยแขกเบญจกาแฟกุยช่ายขนมไทยโบราณข้าวซอยเส้นนวลข้าวมันไก่ข้าวเปียกเส้นคลีนิคคอนเทรนเนอร์คุ้กกี้ชิวอี้ซาลาเปาตอเสียะหมี่ตือคาโคบ๊วยเกี้ยพิซเซอเรียฟาสฟอร์เวิร์ดฟู๊ ฟูลูกชิ้นหมูจิ๋วย่างลูกชิ้นหมูปูเด๋อสลัดสายรุ้งสักคิ้วออสสิริสอาชีพอู่อาร์มี่เกี๊ยวซ่าเซ็นทรัลเซ็นทริคเบเกอรี่เปาะเปี๊ยะสดเย็นตาโฟกุ้งทอดแหนมเนืองโจ๊กต้นพยอมโชคดีติ่มซำไก่ย่างหนังกรอบไส้กรอกไอศกรีม
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com