เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care Wawee Coffee กาแฟแห่งเมืองล้านนา
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 487,366 คน | Comment 6   
Wawee Coffee กาแฟแห่งเมืองล้านนา
นายไกรสิทธิ์ ฟูสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟวาวี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย กาแฟสดครบวงจร ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2544 เริ่มจากสาขาแรกบนถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 9 ที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศทั้งสิ้น 32 สาขา ที่ผ่านมา ได้ยึดมั่นในการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง นำมาผ่านการคั่ว ด้วยสูตรเฉพาะของกาแฟวาวี ทำให้กาแฟ ที่ได้มีรสชาติ และกลิ่นที่หอมอร่อยเป็นเอกลักษณ์ กาแฟวาวียังชูจุดเด่น ในการนำศิลปะวัฒนะธรรม ล้านนา มาปรับใช้ในการ ตกแต่งร้าน ทำให้บรรยากาศของร้านเป็นแบบล้านนาร่วมสมัย จึงยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ ของการเป็นกาแฟสด ของภาคเหนือได้อย่างชัดเจน ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน จะได้ลิ้มรสกาแฟและเครื่องดื่ม ที่มีให้เลือกมากมาย หลายเมนู ไปพร้อมกับบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และบริการจากพนักงาน ที่ผ่านการฝึกอบรม มาแล้วเป็นอย่างดี ภายใต้คำขวัญ "ความอร่อยที่เราให้ด้วยใจ"
จำนวนผู้ชม 8,310 ครั้ง | 13 มกราคม 2010
ชื่อธุรกิจ วาวี (Wawee)
สินค้า
นายไกรสิทธิ์ ฟูสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟวาวี จำกัด กล่าวว่า กาแฟวาวี ผู้ผลิตและจำหน่าย กาแฟสดครบวงจร ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2544 เริ่มจากสาขาแรกบนถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 9 ที่จังหวัดเชียงใหม่ และ ได้ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศทั้งสิ้น 32 สาขา ที่ผ่านมา ได้ยึดมั่นในการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง นำมาผ่านการคั่ว ด้วยสูตรเฉพาะของกาแฟวาวี ทำให้กาแฟ ที่ได้มีรสชาติ และกลิ่นที่หอมอร่อยเป็น เอกลักษณ์ กาแฟวาวียังชูจุดเด่น ในการนำศิลปะวัฒนะธรรม ล้านนา มาปรับใช้ในการ ตกแต่งร้าน ทำให้บรรยากาศของร้านเป็นแบบล้านนาร่วมสมัย จึงยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ ของการเป็นกาแฟสด ของภาคเหนือได้อย่างชัดเจน ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน จะได้ลิ้มรสกาแฟและเครื่องดื่ม ที่มีให้เลือกมากมาย หลายเมนู ไปพร้อมกับบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และบริการจากพนักงาน ที่ผ่านการฝึกอบรม มาแล้วเป็นอย่างดี ภายใต้คำขวัญ "ความอร่อยที่เรา ให้ด้วยใจ"
จุดเด่น
กาแฟวาวีความอร่อยที่เราให้ด้วยใจ
ติดต่อ 053-014111-2
 Rated 0.0/5  ( 0 Votes)
16,366 Views

11 มีนาคม 2010
6,546 Views

11 มีนาคม 2010
5,122 Views

11 มีนาคม 2010
1,446 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
17,692 Views

13 มกราคม 2010
3,966 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,464 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,077 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,118 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,606 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,384 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,132 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,460 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,740 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,094 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,152 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,369 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,160 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,087 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,795 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,368 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,403 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,959 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,183 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,740 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,329 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,134 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,965 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,695 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,029 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,700 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,051 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,803 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,973 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,183 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,224 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,627 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,075 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,886 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,054 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,265 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,121 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,132 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,204 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,131 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,660 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,976 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,616 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,567 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,192 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,577 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,393 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,740 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,754 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,901 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,974 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,167 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,470 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,750 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,584 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,065 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,144 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,012 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,213 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,467 Views

24 พฤศจิกายน 2009
7,397 Views

24 พฤศจิกายน 2009
6,134 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,672 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,562 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,345 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,295 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,860 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,168 Views

19 พฤศจิกายน 2009
2,986 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,189 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TRAFSกาแฟกุยช่ายกุ๊กชมขนมไทยโบราณข้าวซอยเส้นนวลข้าวมันไก่ข้าวเปียกเส้นคลีนิคคอนเทรนเนอร์คุ้กกี้ชิวอี้ซาลาเปาซีเอมอนด์ตอเสียะหมี่ตือคาโคบ๊วยเกี้ยพิซเซอเรียฟาสฟอร์เวิร์ดฟู๊ ฟูลูกชิ้นหมูจิ๋วย่างลูกชิ้นหมูปูเด๋อสักคิ้วหมูกะทะอมรบุฟเฟ่ต์ออสสิริสอาชีพอู่อาร์มี่เซ็นทรัลเซ็นทริคเปาะเปี๊ยะสดเย็นตาโฟกุ้งทอดแฟรนไชส์แหนมเนืองโจ๊กต้นพยอมโชคดีติ่มซำโรงสีไก่ย่างหนังกรอบไส้กรอกไอศกรีม
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com