เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care Software กับงานบัญชีและภาษี (2)
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 490,814 คน | Comment 6   
Software กับงานบัญชีและภาษี (2)
Ksme Care จัดสัมนา Software กับงานบัญชีและภาษี (2)
จำนวนผู้ชม 3,992 ครั้ง | 25 พฤศจิกายน 2009
ชื่อธุรกิจ สัมมนา Software กับงานบัญชีและภาษี
สินค้า
กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำใบกำกับภาษีที่มีรายการในส่วนที่เป็น สาระสำคัญไม่ถูกต้องครบถ้วน เมื่อได้รับการร้องขอให้ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม และจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่ถูกต้อง ให้ดำเนินการดังนี้
1. เรียกคืนใบกำกับภาษีฉบับเดิมและนำมาประทับตราว่า "ยกเลิก" หรือขีดฆ่าแล้ว เก็บรวบรวมไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีฉบับเดิม
2. จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ซึ่งเป็นเลขที่ใหม่ แต่จะต้องลงวัน เดือน ปี ให้ตรงกับ วัน เดือน ปี ตามใบกำกับภาษีฉบับเดิม และ
3. หมายเหตุไว้ในใบกำกับภาษีฉบับใหม่ว่า "เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษี ฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเลขที่ เล่มที่" และหมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ ในรายงานภาษีขายของเดือนภาษีที่จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ด้วย
จุดเด่น
ติดต่อ
 Rated 0.0/5  ( 0 Votes)
16,751 Views

11 มีนาคม 2010
6,580 Views

11 มีนาคม 2010
5,169 Views

11 มีนาคม 2010
1,481 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
8,378 Views

13 มกราคม 2010
17,808 Views

13 มกราคม 2010
4,490 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,106 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,160 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,629 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,415 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,161 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,490 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,773 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,121 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,192 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,411 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,187 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,145 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,820 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,412 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,454 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,005 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,205 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,777 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,385 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,163 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,005 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,749 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,069 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,753 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,085 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,849 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,036 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,233 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,251 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,661 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,102 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,932 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,084 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,302 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,160 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,176 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,256 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,167 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,690 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,017 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,637 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,590 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,228 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,617 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,409 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,777 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,796 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,991 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,008 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,219 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,509 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,785 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,633 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,104 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,182 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,042 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,280 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,508 Views

24 พฤศจิกายน 2009
7,421 Views

24 พฤศจิกายน 2009
6,187 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,698 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,605 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,380 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,313 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,882 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,195 Views

19 พฤศจิกายน 2009
3,016 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,220 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TFBOTRAFSกล้วยแขกเบญจกาแฟกุยช่ายกุ๊กชมขนมไทยโบราณข้าวซอยเส้นนวลข้าวมันไก่ข้าวเปียกเส้นคลีนิคคอนเทรนเนอร์ชิวอี้ซีเอมอนด์ตอเสียะหมี่ตือคาโคบ๊วยเกี้ยพิซเซอเรียฟาสฟอร์เวิร์ดฟู๊ ฟูลูกชิ้นหมูปูเด๋อสลัดสายรุ้งสักคิ้วหมูกะทะอมรบุฟเฟ่ต์ออสสิริสอาชีพอู่อาร์มี่เซ็นทรัลเซ็นทริคเย็นตาโฟกุ้งทอดแฟรนไชส์แหนมเนืองโจ๊กต้นพยอมโชคดีติ่มซำโรงสีไก่ย่างหนังกรอบไส้กรอกไอศกรีม
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com