เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care งานประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ ประ...
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 506,798 คน | Comment 6   
งานประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ ประจำปี 2550
วงการแฟชั่นผลิบานด้วยเหล่ายังก์ดีไซเนอร์ เมื่อศูนย์การศึกษาพัฒนาแฟชั่นและอัญมณี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)ร่วมกับ บ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล โดยเซ็นทรัล วาย คลับ(Central Y Club)ร่วมเปิดเวที แสดงผลงานของดีไซน์เนอร์ คลื่นลูกใหม ่ในงานโครงการ ประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ ปี 2550(THAILAND STUDENT FASHION PROJECT AWARD 2007)ประชันผลงานการออกแบบ และแฟชั่นจากนักศึกษา 17 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ภายใต้คอนเซ็ปท์ Long Live the King เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีพระชนม์มายุครบ 80 พรรษาในปีนี้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จำนวนผู้ชม 5,187 ครั้ง | 25 พฤศจิกายน 2009
ชื่อธุรกิจ งานประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ ประจำปี 2550
สินค้า
ศูนย์การศึกษาและพัฒนาแฟชั่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่หรือ Thailand Student Fashion Project Award 2007 ภายใต้คอนเซ็ปท์ Long Live The King ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา
โดยในปีนี้ TSFA2007 รับความร่วมมือจาก 17 สถาบันการศึกษาส่งนักศึกษาเข้าร่วมในงานดังกล่าว
โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1.ประเภทเครื่องนุ่งห่ม ออกแบบเสื้อผ้าสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษสําเร็จรูปอย่างละ 1 ชุด
2.ประเภทเครื่องประดับ ออกแบบเครื่องประดับที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติ 80 % วัสดุอื่นๆ 20 %
3.ประเภทเครื่องตกแต่ง เช่น กระเป๋า หมวก รองเท้า
ทางภาควิชาฯ ได้ส่ง นศ.เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 3 ประเภท
โดยผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดร่วมแสดงผลงานพร้อมกันในรูปแบบของแฟชั่นโชว์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 ณ ห้อง Event Hall เซ็นทรัล ชิดลม
โดยในประเภทเครื่องตกแต่ง (Decorative Accessory) มีการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจาก 6 สถาบันการศึกษาได้แก่
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง...
จุดเด่น
กศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบได้ถึง 2 ประเภท
ติดต่อ
 Rated 0.0/5  ( 0 Votes)
17,856 Views

11 มีนาคม 2010
6,675 Views

11 มีนาคม 2010
5,402 Views

11 มีนาคม 2010
1,784 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
8,499 Views

13 มกราคม 2010
18,029 Views

13 มกราคม 2010
4,066 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,639 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,248 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,052 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,712 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,255 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,565 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,037 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,247 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,303 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,473 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,478 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,434 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,112 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,697 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,566 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,272 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,292 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,860 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,809 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,312 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,153 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,854 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,128 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,889 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,216 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,937 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,163 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,423 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,511 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,009 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,148 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,014 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,369 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,406 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,284 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,303 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,929 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,243 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,776 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,311 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,712 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,802 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,499 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,710 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,553 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,085 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,909 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,894 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,119 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,494 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,616 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,900 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,730 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,274 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,291 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,128 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,647 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,608 Views

24 พฤศจิกายน 2009
7,496 Views

24 พฤศจิกายน 2009
6,335 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,773 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,689 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,631 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,711 Views

19 พฤศจิกายน 2009
5,152 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,277 Views

19 พฤศจิกายน 2009
3,290 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,303 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TFBOกล้วยแขกเบญจกาแฟกุยช่ายกุ๊กชมขนมไทยโบราณข้าวซอยเส้นนวลข้าวมันไก่ข้าวเปียกเส้นคลีนิคคอนเทรนเนอร์คุ้กกี้ชิวอี้ซาลาเปาซีเอมอนด์ตอเสียะหมี่ตือคาโคบ๊วยเกี้ยฟาสฟอร์เวิร์ดฟีลท๊อปลูกชิ้นหมูจิ๋วย่างลูกชิ้นหมูปูเด๋อสักคิ้วหมูกะทะอมรบุฟเฟ่ต์ออสสิริสอาชีพอู่อาร์มี่เกี๊ยวซ่าเซ็นทรัลเซ็นทริคเบเกอรี่เปาะเปี๊ยะสดเย็นตาโฟกุ้งทอดแฟรนไชส์โจ๊กต้นพยอมโชคดีติ่มซำไก่ย่างหนังกรอบไส้กรอก
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com