เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care เรื่องควรรู้..เมื่อต้องทำการค้...
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 505,808 คน | Comment 6   
เรื่องควรรู้..เมื่อต้องทำการค้ากับจีน
จีนเป็นที่รู้จักกันดีในนามประเทศผู้ผลิตสินค้าราคาถูก ในไทยเองก็มีแหล่งขายสินค้าราคาถูกจากจีนที่เป็นที่รู้จักกันดีหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น สำเพ็ง หรือเยาวราช แต่วันนี้นักธุรกิจไทย สามารถขยายกิจการนำเข้าสินค้าจากจีนและขายเฉพาะสินค้าจีนที่ใหญ่ที่สุด ในเมืองไทย
จำนวนผู้ชม 4,238 ครั้ง | 25 พฤศจิกายน 2009
ชื่อธุรกิจ เรื่องควรรู้ ... เมื่อต้องทำการค้ากับจีน
สินค้า
ใต้ยุทธศาสตร์ "ตงหมง" ของปักกิ่ง และสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ได้ก่อรูปเขตการค้าการลงทุนใหม่ให้กับพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนอย่างน่าจับตา แต่ก็เกิดคำถามขึ้นเช่นกันว่า ทุนไทยจะสามารถเข้ายึดกุมตลาดใหม่นี้ได้หรือไม่
ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีน (สป.จีน) มุ่งเป้าเปิดเส้นทางออกสู่ทะเลให้มณฑลหยุนหนัน และ 4 มณฑลใกล้เคียง ที่เรียกรวมกันว่า "ซีหนาน" ผ่านกรอบความร่วมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ เปิดเส้นทางคมนาคมจากซีหนาน-อาเซียน ผ่านคุน-มั่ง กงลู่ หรือถนนคุนหมิง-กรุงเทพฯ, เส้นทางเดินเรือในแม่น้ำโขงตอนบน มีท่าเรือจิ่งหง หรือเชียงรุ่ง เป็นเกตเวย์ในการขนถ่ายสินค้าเข้า-ออก มีหยุนหนันเป็นเมืองหลักของการพัฒนาตามนโยบาย "ตงหมง" พร้อมๆ กับทุ่มงบพัฒนาโครงการคมนาคมทั้งทางบก-ทางน้ำ เชื่อมซีหนาน-อาเซียน ผ่านลาว พม่า เวียดนาม และไทย เปิดทางให้ใช้ระบบการค้าพิเศษ ด้วยการยกเว้น-ผ่อนปรนภาษีนำเข้าสินค้าผ่านชายแดน รวมถึงข้อตกลง FTA ไทย-จีนที่มีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 รวมถึงข้อตกลงจีน-อาเซียนที่จะมีผลเต็มรูปแบบในปี 2553
ทำให้ "หยุนหนัน" กลายเป็นประตู สินค้าพิเศษที่มีสิทธิพิเศษมากกว่าการนำเข้าผ่านท่าเรือต่างๆ ในฝั่งตะวันออกของ สป.จีน มาก ...
จุดเด่น
ติดต่อ
 Rated 0.0/5  ( 0 Votes)
17,770 Views

11 มีนาคม 2010
6,668 Views

11 มีนาคม 2010
5,396 Views

11 มีนาคม 2010
1,771 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
8,493 Views

13 มกราคม 2010
18,014 Views

13 มกราคม 2010
4,062 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,586 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,181 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,038 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,705 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,244 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,561 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,033 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,236 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,298 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,469 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,469 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,429 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,105 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,694 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,562 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,268 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,288 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,855 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,801 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,301 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,144 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,850 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,126 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,881 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,208 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,931 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,159 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,414 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,502 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,996 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,147 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,006 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,364 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,399 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,273 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,295 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,921 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,234 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,767 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,200 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,710 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,795 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,443 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,704 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,549 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,080 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,905 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,872 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,113 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,487 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,608 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,897 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,724 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,183 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,289 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,126 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,639 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,605 Views

24 พฤศจิกายน 2009
7,492 Views

24 พฤศจิกายน 2009
6,324 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,763 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,685 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,627 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,621 Views

19 พฤศจิกายน 2009
5,147 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,274 Views

19 พฤศจิกายน 2009
3,284 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,296 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TFBOTRAFSกล้วยแขกเบญจกาแฟกุยช่ายกุ๊กชมขนมไทยโบราณข้าวซอยเส้นนวลข้าวมันไก่ข้าวเปียกเส้นคอนเทรนเนอร์คุ้กกี้ชิวอี้ซาลาเปาซีเอมอนด์ตอเสียะหมี่ตือคาโคฟาสฟอร์เวิร์ดฟีลท๊อปฟู๊ ฟูลูกชิ้นหมูปูเด๋อสลัดสายรุ้งสักคิ้วออสสิริสอาชีพอู่อาร์มี่เกี๊ยวซ่าเซ็นทรัลเซ็นทริคเบเกอรี่เปาะเปี๊ยะสดเย็นตาโฟกุ้งทอดแหนมเนืองโจ๊กต้นพยอมโชคดีติ่มซำโรงสีไก่ย่างหนังกรอบไส้กรอกไอศกรีม
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com