เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care Sass แบรนด์ใหม่ชุดชั้นในหญิง
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 520,079 คน | Comment 6   
Sass แบรนด์ใหม่ชุดชั้นในหญิง
ชุดชั้นในสำหรับผู้หญิง กำหนดและแบ่งตลาดออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ เพื่อให้สามารถครอบคลุมลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งหมดได้ นำเสนอสินค้าหลักและสินค้า ประกอบ ในแต่ละส่วนโดยใช้ตัวการ์ตูน 4 ตัว ที่มีบุคลิก 4แบบ เพื่อให้สอดคล้อง Concept ของสินค้า รวมถึงนโยบายการตลาด นำเสนอ slogan "Identify Yourself" เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคต้องการค้นหาบุคลิกของตนเอง
จำนวนผู้ชม 8,058 ครั้ง | 25 พฤศจิกายน 2009
ชื่อธุรกิจ S@SS ชุดชั้นในแบรนด์ไทย
สินค้า
Sex in the City ต้นแบบความคิด "SASS" ชุดชั้นในตราสินค้าคนไทย เลือกที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์น้องใหม่สู่ตลาดด้วยการนำพฤติกรรมส่วนลึกของกกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่วัยทำงานมาเป็นจุดขาย ด้วยการแบ่งแยกตามบุคลิกภาพที่สะท้อนตัวตนของแต่ละคน บนพื้นฐานความเชื่อในโชคชะตา ที่ "ผู้หญิง" ส่วนใหญ่ให้ความนิยม
จักรราศรี จึงเป็นตัวแทนของบุคลิกสินค้าที่ถูกดึงมาใช้แบ่งกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่ยึดติดกับข้อมูลพื้นฐานทางประชากรศาสตร์ในการวิจัยพฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภคเช่นในอดีตที่ผ่านมา แต่กำหนดตามรสนิยมเฉพาะในการเลือกใช้ชีวิตของแต่ละคน
จากการสำรวจพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่ม เป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่ 18-35 ปี ได้แก่ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มคนทำงาน พบว่าตัวแทนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าตามบุคลิกลักษณะเฉพาะของแต่ละคน
"หลังจากได้แนวคิดการ์ตูนผู้หญิง 4 ตัวแล้วก็จำลองเหตุการณ์ให้ทั้ง 4 อยู่ในบ้านเดียวกันเหมือนเรื่อง Sex in the City ซึ่งแต่ละคนจะมีบุคลิกและแนวความคิดที่แตกต่างกัน แต่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านหลังหนึ่ง และยังสะท้อนไปถึงสไตล์การตกแต่งร้านที่อ้างอิงตัวการ์ตูนทั้ง 4 ตัว โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน แต่ละโ...
จุดเด่น
4 สาวจักรราศี การตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Marketing) กลยุทธ์ชุดชั้นในผู้ประกอบการรายเล็ก ภายใต้ชื่อ "S@SS" แหวกวงล้อมตลาดสร้างบุคลิก (Character) สินค้า สนองตอบไลฟ์สไตล์สาวยุคบริโภค นิ...
ติดต่อ 034-220697-8
 Rated 0.0/5  ( 0 Votes)
18,851 Views

11 มีนาคม 2010
6,771 Views

11 มีนาคม 2010
5,506 Views

11 มีนาคม 2010
1,946 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
8,995 Views

13 มกราคม 2010
18,233 Views

13 มกราคม 2010
4,148 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,883 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,247 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,321 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,113 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,791 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,332 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,620 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,389 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,319 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,390 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,524 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,726 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,545 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,201 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,886 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,655 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,373 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,498 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,919 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,379 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,249 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,962 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,219 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,347 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,311 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,169 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,402 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,682 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,729 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,462 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,199 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,117 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,451 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,500 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,390 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,378 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,004 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,314 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,997 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,634 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,766 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,081 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,568 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,929 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,618 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,274 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,963 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,196 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,215 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,571 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,261 Views

25 พฤศจิกายน 2009
11,000 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,861 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,460 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,615 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,187 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,957 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,877 Views

24 พฤศจิกายน 2009
7,677 Views

24 พฤศจิกายน 2009
6,447 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,839 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,754 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,697 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,818 Views

19 พฤศจิกายน 2009
5,403 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,367 Views

19 พฤศจิกายน 2009
3,393 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,379 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TFBOTRAFSกล้วยแขกเบญจกาแฟกุยช่ายกุ๊กชมขนมไทยโบราณข้าวซอยเส้นนวลข้าวมันไก่ข้าวเปียกเส้นคลีนิคคอนเทรนเนอร์คุ้กกี้ชิวอี้ซาลาเปาซีเอมอนด์ตอเสียะหมี่บ๊วยเกี้ยพิซเซอเรียฟาสฟอร์เวิร์ดฟีลท๊อปลูกชิ้นหมูจิ๋วย่างลูกชิ้นหมูปูเด๋อสลัดสายรุ้งสักคิ้วหมูกะทะอมรบุฟเฟ่ต์อู่อาร์มี่เกี๊ยวซ่าเซ็นทรัลเซ็นทริคเบเกอรี่เปาะเปี๊ยะสดเย็นตาโฟกุ้งทอดแฟรนไชส์แหนมเนืองโจ๊กต้นพยอมโชคดีติ่มซำไส้กรอก
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com