เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care ถุงพลาสติกส่งออก โดย Multibax
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 470,986 คน | Comment 6   
ถุงพลาสติกส่งออก โดย Multibax
บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด(มหาชน) ได้นำพลาสติกบางชนิดที่ย่อยสลายได้มาทำการผสมกับสารธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศไทย คือแป้ง 40-50% มาทำการผลิตเป็นเม็ดไบโอพลาสติกและนำไปขึ้นรูปเป็นถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติกลายเป็นดิน และนำไปปลูกพืชได้เมื่อมีการฝังกลบ
จำนวนผู้ชม 5,545 ครั้ง | 25 พฤศจิกายน 2009
ชื่อธุรกิจ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด(มหาชน)
สินค้า
ปัจจุบันกระแสสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นสิ่งที่หลายประเทศให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หรือบุคคลทั่วไป จากปัญหาสภาวะโลกร้อน สภาวะอากาศแปรปรวน อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง การขาดแคลนอาหาร การสูญเสียพื้นที่อาศัย การแพร่กระจายของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มีผลกระทบต่อมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ ซึ่งทุกๆ ฝ่ายต้องหันมาขับเคลื่อนกลไก รวมทั้งนโยบายที่เป็นรูปธรรม เพราะสภาวะโลกร้อนได้ถูกหยิบมากล่าวเป็นประเด็นหลักในการประชุมระดับนานาชาติทุกครั้ง ซึ่งประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วม ต่างก็เห็นพ้องที่จะช่วยกันแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนอันเกิดจากปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ยกตัวอย่างเช่น อนุสัญญาว่าด้วยเรื่องปัญหาภาวะโลกร้อน (พิธีสารโตเกียว) แต่ก็ยังขาดความร่วมมือกันระหว่างประเทศ อย่างจริงจัง
สำหรับประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (http://www.tgo.ot.th) โดยมีมติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 ให้จัดตั้งเป็นองค์กรมหาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการวิเคราะห์ให้คำรับรองกับโครงการที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมพัฒนาโครงการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐและเอกชน ให้เ...
จุดเด่น
พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่กล่าวมานี้ สามารถลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากกมลภาวะทางอากาศ
ติดต่อ 038- 491725 ต่อ 222
 Rated 0.0/5  ( 0 Votes)
14,167 Views

11 มีนาคม 2010
6,409 Views

11 มีนาคม 2010
4,948 Views

11 มีนาคม 2010
1,318 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
7,965 Views

13 มกราคม 2010
17,193 Views

13 มกราคม 2010
3,828 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,342 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,907 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,996 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,442 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,231 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,992 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,349 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,514 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,951 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,010 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,272 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,996 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,915 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,608 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,193 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,212 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,834 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,072 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,565 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,186 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,990 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,798 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,540 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,905 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,855 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,619 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,824 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,967 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,111 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,478 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,927 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,760 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,906 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,044 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,944 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,999 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,013 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,019 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,497 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,764 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,493 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,467 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,022 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,426 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,279 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,588 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,615 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,148 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,726 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,936 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,239 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,591 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,434 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,894 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,015 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,859 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,783 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,318 Views

24 พฤศจิกายน 2009
7,278 Views

24 พฤศจิกายน 2009
5,777 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,455 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,309 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,189 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,176 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,691 Views

19 พฤศจิกายน 2009
3,928 Views

19 พฤศจิกายน 2009
2,885 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,052 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 เอ็มมิลค์ นมสดแท้ 100%
 เซเว่น-อีเลฟเว่น
 สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมทส์
 เฟรชมาร์ท
 เกาเหลาเนื้อ ธัญรส
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TFBOTRAFSกาแฟกุยช่ายขนมไทยโบราณข้าวซอยเส้นนวลข้าวมันไก่ข้าวเปียกเส้นคอนเทรนเนอร์ชิวอี้ซาลาเปาซีเอมอนด์ตอเสียะหมี่ตือคาโคบ๊วยเกี้ยพิซเซอเรียฟาสฟอร์เวิร์ดฟีลท๊อปลูกชิ้นหมูจิ๋วย่างลูกชิ้นหมูปูเด๋อสลัดสายรุ้งสักคิ้วหมูกะทะอมรบุฟเฟ่ต์ออสสิริสอาชีพอู่อาร์มี่เกี๊ยวซ่าเซ็นทรัลเบเกอรี่เปาะเปี๊ยะสดเย็นตาโฟกุ้งทอดแฟรนไชส์แหนมเนืองโจ๊กต้นพยอมโชคดีติ่มซำโรงสีไส้กรอกไอศกรีม
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com