เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care ถุงพลาสติกส่งออก โดย Multibax
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 475,562 คน | Comment 6   
ถุงพลาสติกส่งออก โดย Multibax
บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด(มหาชน) ได้นำพลาสติกบางชนิดที่ย่อยสลายได้มาทำการผสมกับสารธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศไทย คือแป้ง 40-50% มาทำการผลิตเป็นเม็ดไบโอพลาสติกและนำไปขึ้นรูปเป็นถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติกลายเป็นดิน และนำไปปลูกพืชได้เมื่อมีการฝังกลบ
จำนวนผู้ชม 5,582 ครั้ง | 25 พฤศจิกายน 2009
ชื่อธุรกิจ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด(มหาชน)
สินค้า
ปัจจุบันกระแสสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นสิ่งที่หลายประเทศให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หรือบุคคลทั่วไป จากปัญหาสภาวะโลกร้อน สภาวะอากาศแปรปรวน อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง การขาดแคลนอาหาร การสูญเสียพื้นที่อาศัย การแพร่กระจายของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มีผลกระทบต่อมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ ซึ่งทุกๆ ฝ่ายต้องหันมาขับเคลื่อนกลไก รวมทั้งนโยบายที่เป็นรูปธรรม เพราะสภาวะโลกร้อนได้ถูกหยิบมากล่าวเป็นประเด็นหลักในการประชุมระดับนานาชาติทุกครั้ง ซึ่งประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วม ต่างก็เห็นพ้องที่จะช่วยกันแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนอันเกิดจากปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ยกตัวอย่างเช่น อนุสัญญาว่าด้วยเรื่องปัญหาภาวะโลกร้อน (พิธีสารโตเกียว) แต่ก็ยังขาดความร่วมมือกันระหว่างประเทศ อย่างจริงจัง
สำหรับประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (http://www.tgo.ot.th) โดยมีมติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 ให้จัดตั้งเป็นองค์กรมหาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการวิเคราะห์ให้คำรับรองกับโครงการที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมพัฒนาโครงการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐและเอกชน ให้เ...
จุดเด่น
พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่กล่าวมานี้ สามารถลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากกมลภาวะทางอากาศ
ติดต่อ 038- 491725 ต่อ 222
 Rated 0.0/5  ( 0 Votes)
14,720 Views

11 มีนาคม 2010
6,445 Views

11 มีนาคม 2010
4,991 Views

11 มีนาคม 2010
1,353 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
8,094 Views

13 มกราคม 2010
17,353 Views

13 มกราคม 2010
3,875 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,371 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,950 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,027 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,497 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,271 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,026 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,385 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,583 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,988 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,050 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,304 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,041 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,957 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,649 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,234 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,256 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,869 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,096 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,610 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,235 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,028 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,835 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,578 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,942 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,912 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,669 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,858 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,033 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,139 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,529 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,968 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,797 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,939 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,091 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,971 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,029 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,057 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,046 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,542 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,824 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,520 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,495 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,073 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,455 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,310 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,625 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,635 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,549 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,788 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,013 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,315 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,632 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,467 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,937 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,051 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,891 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,926 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,354 Views

24 พฤศจิกายน 2009
7,296 Views

24 พฤศจิกายน 2009
5,908 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,534 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,376 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,220 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,212 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,729 Views

19 พฤศจิกายน 2009
3,945 Views

19 พฤศจิกายน 2009
2,905 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,078 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 เอ็มมิลค์ นมสดแท้ 100%
 เกาเหลาเนื้อ ธัญรส
 สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมทส์
 เฟรชมาร์ท
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TFBOTRAFSกาแฟกุยช่ายขนมไทยโบราณข้าวซอยเส้นนวลข้าวมันไก่ข้าวเปียกเส้นคลีนิคคุ้กกี้ชิวอี้ซาลาเปาซีเอมอนด์ตอเสียะหมี่ตือคาโคบ๊วยเกี้ยฟาสฟอร์เวิร์ดฟีลท๊อปฟู๊ ฟูลูกชิ้นหมูจิ๋วย่างลูกชิ้นหมูปูเด๋อสลัดสายรุ้งสักคิ้วหมูกะทะออสสิริสอาชีพอู่อาร์มี่เกี๊ยวซ่าเซ็นทรัลเบเกอรี่เปาะเปี๊ยะสดเย็นตาโฟกุ้งทอดแฟรนไชส์โจ๊กต้นพยอมโชคดีติ่มซำโรงสีไก่ย่างหนังกรอบไส้กรอกไอศกรีม
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com