เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care ถุงพลาสติกส่งออก โดย Multibax
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 473,434 คน | Comment 6   
ถุงพลาสติกส่งออก โดย Multibax
บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด(มหาชน) ได้นำพลาสติกบางชนิดที่ย่อยสลายได้มาทำการผสมกับสารธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศไทย คือแป้ง 40-50% มาทำการผลิตเป็นเม็ดไบโอพลาสติกและนำไปขึ้นรูปเป็นถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติกลายเป็นดิน และนำไปปลูกพืชได้เมื่อมีการฝังกลบ
จำนวนผู้ชม 5,565 ครั้ง | 25 พฤศจิกายน 2009
ชื่อธุรกิจ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด(มหาชน)
สินค้า
ปัจจุบันกระแสสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นสิ่งที่หลายประเทศให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หรือบุคคลทั่วไป จากปัญหาสภาวะโลกร้อน สภาวะอากาศแปรปรวน อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง การขาดแคลนอาหาร การสูญเสียพื้นที่อาศัย การแพร่กระจายของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มีผลกระทบต่อมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ ซึ่งทุกๆ ฝ่ายต้องหันมาขับเคลื่อนกลไก รวมทั้งนโยบายที่เป็นรูปธรรม เพราะสภาวะโลกร้อนได้ถูกหยิบมากล่าวเป็นประเด็นหลักในการประชุมระดับนานาชาติทุกครั้ง ซึ่งประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วม ต่างก็เห็นพ้องที่จะช่วยกันแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนอันเกิดจากปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ยกตัวอย่างเช่น อนุสัญญาว่าด้วยเรื่องปัญหาภาวะโลกร้อน (พิธีสารโตเกียว) แต่ก็ยังขาดความร่วมมือกันระหว่างประเทศ อย่างจริงจัง
สำหรับประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (http://www.tgo.ot.th) โดยมีมติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 ให้จัดตั้งเป็นองค์กรมหาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการวิเคราะห์ให้คำรับรองกับโครงการที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมพัฒนาโครงการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐและเอกชน ให้เ...
จุดเด่น
พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่กล่าวมานี้ สามารถลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากกมลภาวะทางอากาศ
ติดต่อ 038- 491725 ต่อ 222
 Rated 0.0/5  ( 0 Votes)
14,453 Views

11 มีนาคม 2010
6,424 Views

11 มีนาคม 2010
4,970 Views

11 มีนาคม 2010
1,336 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
8,018 Views

13 มกราคม 2010
17,276 Views

13 มกราคม 2010
3,862 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,360 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,937 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,008 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,474 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,254 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,006 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,368 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,537 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,967 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,027 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,288 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,017 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,942 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,631 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,215 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,231 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,847 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,087 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,578 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,207 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,012 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,815 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,560 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,923 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,875 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,641 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,842 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,997 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,126 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,496 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,952 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,780 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,922 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,061 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,956 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,012 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,041 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,027 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,524 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,796 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,508 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,479 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,055 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,442 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,293 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,607 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,624 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,520 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,760 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,970 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,277 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,608 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,450 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,920 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,036 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,876 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,856 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,340 Views

24 พฤศจิกายน 2009
7,287 Views

24 พฤศจิกายน 2009
5,846 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,493 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,336 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,205 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,191 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,708 Views

19 พฤศจิกายน 2009
3,935 Views

19 พฤศจิกายน 2009
2,894 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,066 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 เอ็มมิลค์ นมสดแท้ 100%
 สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมทส์
 เซเว่น-อีเลฟเว่น
 เฟรชมาร์ท
 เกาเหลาเนื้อ ธัญรส
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TFBOTRAFSกล้วยแขกเบญจกาแฟกุยช่ายกุ๊กชมขนมไทยโบราณข้าวซอยเส้นนวลข้าวมันไก่คลีนิคคอนเทรนเนอร์คุ้กกี้ชิวอี้ซีเอมอนด์ตอเสียะหมี่ตือคาโคพิซเซอเรียฟาสฟอร์เวิร์ดฟีลท๊อปฟู๊ ฟูลูกชิ้นหมูจิ๋วย่างลูกชิ้นหมูปูเด๋อสลัดสายรุ้งสักคิ้วอมรบุฟเฟ่ต์อู่อาร์มี่เซ็นทรัลเซ็นทริคเบเกอรี่เปาะเปี๊ยะสดเย็นตาโฟกุ้งทอดแฟรนไชส์แหนมเนืองโจ๊กต้นพยอมโชคดีติ่มซำโรงสีไก่ย่างหนังกรอบไส้กรอกไอศกรีม
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com