เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care กว่าจะมาเป็นข้าวเกรียบมโนราห์ ...
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 494,442 คน | Comment 6   
กว่าจะมาเป็นข้าวเกรียบมโนราห์ (1)
บริษัทมโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ได้จดทะเบียนตั้งเป็นนิติบุคคลโดยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยจดทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีกลุ่มตระกูล "วังวิวัฒน์" นำโดยนายอภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ เป็นผู้นำการบริหาร โดยพัฒนาจากธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก มาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารการเกษตรเพื่อส่งออก ขายต่างประเทศ
จำนวนผู้ชม 10,259 ครั้ง | 25 พฤศจิกายน 2009
ชื่อธุรกิจ มโนราห์อุตสาหกรรม
สินค้า
ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ขยายจากการผลิตแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ขายเฉพาะในประเทศ มาเป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรมใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย เข้าสู่ระบบการค้าระหว่างประเทศโดยยึดมาตรฐานแต่ละประเทศที่เป็นคู่ค้าเป็นผู้กำหนดมาตรฐานการค้า เป็นต้น
คุณอภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทมโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ได้เป็นผู้ริเริ่ม ก่อตั้งบริษัทฯแห่งใหม่ด้วยเงินลงทุน ประมาณ 200 ล้านบาท ตลอดเวลา 30 ปีเป็นต้นมา บริษัทฯมีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อถือ และให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์มโนห์ราด้วยดีทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในต่างประเทศเป็นที่เชื่อถืออย่างดียิ่ง ทำให้บริษัทฯ มียอดส่งออกเพิ่มขึ้นด้วย เป็นการเผยแพร่สินค้าไทย อาหารไทยให้ชาวโลกรู้จักดีขึ้น
บริษัทฯมีความรับผิดชอบเป็นอย่างสูง ที่จะผลิตแต่ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ ดังนั้นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต จึงเน้นเป็นพิเศษ ผ่านการตรวจคุณภาพอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ มีการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นหลัก มีการพัฒนาการผลิตตลอดเวลาเพื่อตอบสน...
จุดเด่น
ผลิตแต่ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ ดังนั้นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต จึงเน้นเป็นพิเศษ ผ่านการตรวจคุณภาพอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ
ติดต่อ 0-2882-3080-3
 Rated 1.0/5  ( 1 Votes)
17,032 Views

11 มีนาคม 2010
6,603 Views

11 มีนาคม 2010
5,304 Views

11 มีนาคม 2010
1,508 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
8,415 Views

13 มกราคม 2010
17,862 Views

13 มกราคม 2010
4,017 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,515 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,130 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,182 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,646 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,444 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,183 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,512 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,799 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,155 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,223 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,428 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,216 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,179 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,848 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,447 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,479 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,037 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,232 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,801 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,407 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,189 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,033 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,778 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,084 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,784 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,113 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,876 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,071 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,267 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,788 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,117 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,957 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,119 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,332 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,189 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,208 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,841 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,182 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,705 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,054 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,650 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,721 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,252 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,644 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,422 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,797 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,815 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,171 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,037 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,245 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,537 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,823 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,656 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,130 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,217 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,070 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,331 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,531 Views

24 พฤศจิกายน 2009
7,441 Views

24 พฤศจิกายน 2009
6,226 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,719 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,624 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,402 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,330 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,907 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,225 Views

19 พฤศจิกายน 2009
3,041 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,234 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TFBOTRAFSกล้วยแขกเบญจกาแฟกุยช่ายกุ๊กชมขนมไทยโบราณข้าวซอยเส้นนวลข้าวมันไก่คอนเทรนเนอร์คุ้กกี้ชิวอี้ซาลาเปาซีเอมอนด์ตือคาโคบ๊วยเกี้ยฟีลท๊อปฟู๊ ฟูลูกชิ้นหมูจิ๋วย่างลูกชิ้นหมูปูเด๋อสลัดสายรุ้งสักคิ้วหมูกะทะอมรบุฟเฟ่ต์ออสสิริสอาชีพอู่อาร์มี่เกี๊ยวซ่าเซ็นทรัลเซ็นทริคเบเกอรี่เปาะเปี๊ยะสดแหนมเนืองโจ๊กต้นพยอมโชคดีติ่มซำโรงสีไก่ย่างหนังกรอบไส้กรอกไอศกรีม
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com