เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care ตัวอย่างการสร้างแบรนด์ของ SMEs...
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 560,527 คน | Comment 6   
ตัวอย่างการสร้างแบรนด์ของ SMEs (2)
ถามว่าจะทำอย่างไรให้ลูกค้าคิดถึงชื่อเราก่อนคีย์เวิร์ด คำตอบคือคุณต้องสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ "ทำเงินบนโลกไอที" สัปดาห์นี้ขอเสนอวิธีการสร้างแบรนด์ด้วยกูเกิล เครื่องมือยอดฮิตที่จะทำให้การสร้างแบรนด์ของคุณเป็นไป แบบประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นที่จดจำ และทั่วถึง โดยนอกจากกูเกิล ยังมีวิธีการสร้างแบรนด์ ได้อีกมากมาย
จำนวนผู้ชม 7,512 ครั้ง | 25 พฤศจิกายน 2009
ชื่อธุรกิจ การสร้างแบรนด์
สินค้า
การสร้างแบรนด์ เป็นความจำเป็นที่ผู้ประกอบการในยุคโลกของการแข่งขันจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญ เพราะทราบกันดีว่า การมีแบรนด์ ที่เป็นที่รู้จักและจดจำของผู้บริโภคจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลิตภาพ มูลค่า ยอดขายและช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งหมายถึงผลกำไรและความมั่นคงทางธุรกิจแตกต่างกับการผลิตสินค้าซึ่งไม่มีแบรนด์เป็นของตนเอง หรือรับจ้างผลิต ซึ่งปัจจัยทุกอย่าง ไม่ว่าเป็นตราสินค้า รูปแบบโครงสร้างต้นทุน-กำไร รวมไปถึงช่องทางการจัดจำหน่าย ล้วนถูกกำหนดโดยผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตในการสร้างตรายี่ห้อ หรือ การสร้างแบรนด์ยังจำกัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายใหญ่ ที่เป็นผู้นำตลาด เพราะต้องใช้งบประมาณสูงและประกอบกับยังไม่มีต้นแบบการสร้างแบรนด์ ซึ่งพัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์SMEs ดังนั้นจึงมีโครงการพัฒนาตราสินค้า (Brand Building Model) ซึ่งพัฒนาขึ้นเฉพาะSMEs / OTOP โดยทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว. ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยศูนย์เพิ่มมูลค่าผลผลิตและ ออกแบบผลิตภัณฑ์SMEs ได้เชิญศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ ผู้ผ่านประสบการณ์การปั้นแบรนด์ดังมามากกว่า 50 แบรนด์ มาให้ควา...
จุดเด่น
การมีแบรนด์ ที่เป็นที่รู้จักและจดจำของผู้บริโภคจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลิตภาพ มูลค่า ยอดขายและช่องทางการจัดจำหน่าย
ติดต่อ
 Rated 0.0/5  ( 0 Votes)
21,473 Views

11 มีนาคม 2010
7,163 Views

11 มีนาคม 2010
5,914 Views

11 มีนาคม 2010
2,433 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
9,912 Views

13 มกราคม 2010
19,613 Views

13 มกราคม 2010
4,386 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,277 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,537 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,575 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,589 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,102 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,757 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,840 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,021 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,791 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,726 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,770 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,150 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,861 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,619 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,159 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,981 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,683 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,919 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,144 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,608 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,707 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,599 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,521 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,477 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,103 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,640 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,490 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,992 Views

25 พฤศจิกายน 2009
11,521 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,217 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,435 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,521 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,996 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,944 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,816 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,648 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,336 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,801 Views

25 พฤศจิกายน 2009
12,461 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,493 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,022 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,550 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,102 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,271 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,153 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,881 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,661 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,954 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,839 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,908 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,965 Views

25 พฤศจิกายน 2009
11,355 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,145 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,830 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,201 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,522 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,913 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,179 Views

24 พฤศจิกายน 2009
8,228 Views

24 พฤศจิกายน 2009
7,052 Views

24 พฤศจิกายน 2009
5,165 Views

24 พฤศจิกายน 2009
5,070 Views

19 พฤศจิกายน 2009
5,022 Views

19 พฤศจิกายน 2009
5,187 Views

19 พฤศจิกายน 2009
5,871 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,875 Views

19 พฤศจิกายน 2009
3,793 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,761 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TFBOTRAFSกล้วยแขกเบญจกาแฟกุยช่ายข้าวซอยเส้นนวลข้าวมันไก่ข้าวเปียกเส้นคลีนิคคอนเทรนเนอร์คุ้กกี้ซาลาเปาซีเอมอนด์ตอเสียะหมี่ตือคาโคบ๊วยเกี้ยฟาสฟอร์เวิร์ดฟีลท๊อปฟู๊ ฟูลูกชิ้นหมูจิ๋วย่างลูกชิ้นหมูปูเด๋อสลัดสายรุ้งสักคิ้วหมูกะทะอมรบุฟเฟ่ต์ออสสิริสอาชีพอู่อาร์มี่เกี๊ยวซ่าเซ็นทริคเบเกอรี่เปาะเปี๊ยะสดเย็นตาโฟกุ้งทอดแฟรนไชส์แหนมเนืองโจ๊กต้นพยอมโชคดีติ่มซำไก่ย่างหนังกรอบไส้กรอก
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com