เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care ตัวอย่างการสร้างแบรนด์ของ SMEs...
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 470,994 คน | Comment 6   
ตัวอย่างการสร้างแบรนด์ของ SMEs (1)
หลายคนอาจคิดว่า วงจรกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่จะทำให้สามารถขายสินค้าออนไลน์ได้นั้นมีแค่ 4 ขั้น เริ่มต้นที่การใช้เทคนิกทำให้เสิร์ชเอนจิ้นแสดงลิงก์ของเราที่หน้าผลลัพท์สืบค้นช่วงต้นๆ พอลูกค้าสนใจซื้อสินค้าเมื่อใดก็ใส่คีย์เวิร์ดลงไปในเสิร์ชเอนจิ้น ภาวนาให้ลูกค้าเห็นลิงก์แล้วสนใจเข้าไปชมเว็บเรา สุดท้ายคือเสนอโปรโมชันดีๆให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ ก็เป็นอันว่าบิงโก!
จำนวนผู้ชม 4,762 ครั้ง | 25 พฤศจิกายน 2009
ชื่อธุรกิจ การสร้างแบรนด์
สินค้า
การสร้างแบรนด์ เป็นความจำเป็นที่ผู้ประกอบการในยุคโลกของการแข่งขันจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญ เพราะทราบกันดีว่า การมีแบรนด์ ที่เป็นที่รู้จักและจดจำของผู้บริโภคจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลิตภาพ มูลค่า ยอดขายและช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งหมายถึงผลกำไรและความมั่นคงทางธุรกิจแตกต่างกับการผลิตสินค้าซึ่งไม่มีแบรนด์เป็นของตนเอง หรือรับจ้างผลิต ซึ่งปัจจัยทุกอย่าง ไม่ว่าเป็นตราสินค้า รูปแบบโครงสร้างต้นทุน-กำไร รวมไปถึงช่องทางการจัดจำหน่าย ล้วนถูกกำหนดโดยผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตในการสร้างตรายี่ห้อ หรือ การสร้างแบรนด์ยังจำกัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายใหญ่ ที่เป็นผู้นำตลาด เพราะต้องใช้งบประมาณสูงและประกอบกับยังไม่มีต้นแบบการสร้างแบรนด์ ซึ่งพัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์SMEs ดังนั้นจึงมีโครงการพัฒนาตราสินค้า (Brand Building Model) ซึ่งพัฒนาขึ้นเฉพาะSMEs / OTOP โดยทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว. ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยศูนย์เพิ่มมูลค่าผลผลิตและ ออกแบบผลิตภัณฑ์SMEs ได้เชิญศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ ผู้ผ่านประสบการณ์การปั้นแบรนด์ดังมามากกว่า 50 แบรนด์ มาให้ควา...
จุดเด่น
การมีแบรนด์ ที่เป็นที่รู้จักและจดจำของผู้บริโภคจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลิตภาพ มูลค่า ยอดขายและช่องทางการจัดจำหน่าย
ติดต่อ
 Rated 0.0/5  ( 0 Votes)
14,168 Views

11 มีนาคม 2010
6,409 Views

11 มีนาคม 2010
4,948 Views

11 มีนาคม 2010
1,318 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
7,965 Views

13 มกราคม 2010
17,193 Views

13 มกราคม 2010
3,828 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,342 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,907 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,996 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,442 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,231 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,992 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,350 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,514 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,952 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,010 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,272 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,996 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,915 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,608 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,193 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,212 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,834 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,073 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,565 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,186 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,990 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,798 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,540 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,905 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,545 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,855 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,619 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,824 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,967 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,111 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,478 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,927 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,906 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,044 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,944 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,999 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,013 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,019 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,497 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,764 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,493 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,467 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,022 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,426 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,279 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,588 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,616 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,148 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,726 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,936 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,239 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,591 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,434 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,894 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,015 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,860 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,783 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,318 Views

24 พฤศจิกายน 2009
7,278 Views

24 พฤศจิกายน 2009
5,777 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,455 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,309 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,189 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,176 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,691 Views

19 พฤศจิกายน 2009
3,928 Views

19 พฤศจิกายน 2009
2,885 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,052 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 เอ็มมิลค์ นมสดแท้ 100%
 เฟรชมาร์ท
 สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมทส์
 เกาเหลาเนื้อ ธัญรส
 เซเว่น-อีเลฟเว่น
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TFBOกล้วยแขกเบญจกาแฟกุยช่ายกุ๊กชมขนมไทยโบราณข้าวมันไก่ข้าวเปียกเส้นคลีนิคคอนเทรนเนอร์คุ้กกี้ชิวอี้ซาลาเปาซีเอมอนด์ตอเสียะหมี่ตือคาโคบ๊วยเกี้ยพิซเซอเรียฟาสฟอร์เวิร์ดฟีลท๊อปลูกชิ้นหมูจิ๋วย่างลูกชิ้นหมูปูเด๋อสลัดสายรุ้งสักคิ้วออสสิริสอาชีพอู่อาร์มี่เกี๊ยวซ่าเซ็นทรัลเซ็นทริคเบเกอรี่เปาะเปี๊ยะสดเย็นตาโฟกุ้งทอดแฟรนไชส์แหนมเนืองโชคดีติ่มซำโรงสีไส้กรอกไอศกรีม
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com