เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care ตัวอย่างการสร้างแบรนด์ของ SMEs...
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 473,449 คน | Comment 6   
ตัวอย่างการสร้างแบรนด์ของ SMEs (1)
หลายคนอาจคิดว่า วงจรกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่จะทำให้สามารถขายสินค้าออนไลน์ได้นั้นมีแค่ 4 ขั้น เริ่มต้นที่การใช้เทคนิกทำให้เสิร์ชเอนจิ้นแสดงลิงก์ของเราที่หน้าผลลัพท์สืบค้นช่วงต้นๆ พอลูกค้าสนใจซื้อสินค้าเมื่อใดก็ใส่คีย์เวิร์ดลงไปในเสิร์ชเอนจิ้น ภาวนาให้ลูกค้าเห็นลิงก์แล้วสนใจเข้าไปชมเว็บเรา สุดท้ายคือเสนอโปรโมชันดีๆให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ ก็เป็นอันว่าบิงโก!
จำนวนผู้ชม 4,782 ครั้ง | 25 พฤศจิกายน 2009
ชื่อธุรกิจ การสร้างแบรนด์
สินค้า
การสร้างแบรนด์ เป็นความจำเป็นที่ผู้ประกอบการในยุคโลกของการแข่งขันจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญ เพราะทราบกันดีว่า การมีแบรนด์ ที่เป็นที่รู้จักและจดจำของผู้บริโภคจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลิตภาพ มูลค่า ยอดขายและช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งหมายถึงผลกำไรและความมั่นคงทางธุรกิจแตกต่างกับการผลิตสินค้าซึ่งไม่มีแบรนด์เป็นของตนเอง หรือรับจ้างผลิต ซึ่งปัจจัยทุกอย่าง ไม่ว่าเป็นตราสินค้า รูปแบบโครงสร้างต้นทุน-กำไร รวมไปถึงช่องทางการจัดจำหน่าย ล้วนถูกกำหนดโดยผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตในการสร้างตรายี่ห้อ หรือ การสร้างแบรนด์ยังจำกัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายใหญ่ ที่เป็นผู้นำตลาด เพราะต้องใช้งบประมาณสูงและประกอบกับยังไม่มีต้นแบบการสร้างแบรนด์ ซึ่งพัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์SMEs ดังนั้นจึงมีโครงการพัฒนาตราสินค้า (Brand Building Model) ซึ่งพัฒนาขึ้นเฉพาะSMEs / OTOP โดยทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว. ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยศูนย์เพิ่มมูลค่าผลผลิตและ ออกแบบผลิตภัณฑ์SMEs ได้เชิญศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ ผู้ผ่านประสบการณ์การปั้นแบรนด์ดังมามากกว่า 50 แบรนด์ มาให้ควา...
จุดเด่น
การมีแบรนด์ ที่เป็นที่รู้จักและจดจำของผู้บริโภคจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลิตภาพ มูลค่า ยอดขายและช่องทางการจัดจำหน่าย
ติดต่อ
 Rated 0.0/5  ( 0 Votes)
14,453 Views

11 มีนาคม 2010
6,424 Views

11 มีนาคม 2010
4,970 Views

11 มีนาคม 2010
1,336 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
8,018 Views

13 มกราคม 2010
17,276 Views

13 มกราคม 2010
3,863 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,360 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,937 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,008 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,474 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,254 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,006 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,369 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,537 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,968 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,027 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,288 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,017 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,942 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,631 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,215 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,231 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,847 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,088 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,578 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,207 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,012 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,815 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,560 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,924 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,566 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,875 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,641 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,842 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,997 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,126 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,496 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,952 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,922 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,061 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,957 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,012 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,041 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,027 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,525 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,796 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,508 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,479 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,055 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,443 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,293 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,607 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,625 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,520 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,760 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,970 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,277 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,608 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,450 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,920 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,036 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,877 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,856 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,340 Views

24 พฤศจิกายน 2009
7,287 Views

24 พฤศจิกายน 2009
5,846 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,494 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,336 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,205 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,191 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,708 Views

19 พฤศจิกายน 2009
3,935 Views

19 พฤศจิกายน 2009
2,894 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,066 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 เอ็มมิลค์ นมสดแท้ 100%
 สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมทส์
 เซเว่น-อีเลฟเว่น
 เกาเหลาเนื้อ ธัญรส
 เฟรชมาร์ท
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TRAFSกล้วยแขกเบญจกุยช่ายกุ๊กชมขนมไทยโบราณข้าวซอยเส้นนวลข้าวมันไก่คลีนิคคอนเทรนเนอร์คุ้กกี้ชิวอี้ซาลาเปาซีเอมอนด์ตอเสียะหมี่ตือคาโคพิซเซอเรียฟาสฟอร์เวิร์ดฟีลท๊อปฟู๊ ฟูลูกชิ้นหมูจิ๋วย่างลูกชิ้นหมูปูเด๋อสลัดสายรุ้งสักคิ้วหมูกะทะอมรบุฟเฟ่ต์ออสสิริสอาชีพอู่อาร์มี่เกี๊ยวซ่าเซ็นทรัลเซ็นทริคเย็นตาโฟกุ้งทอดแฟรนไชส์แหนมเนืองโจ๊กต้นพยอมโชคดีติ่มซำโรงสีไส้กรอกไอศกรีม
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com