เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care ต่อยอดเชิงนวัตกรรมไปกับโครงการ...
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 501,468 คน | Comment 6   
ต่อยอดเชิงนวัตกรรมไปกับโครงการ " Fast Forward "
สวทช. เปิดตัวแผน 'Fast Forward' เร่งสร้างงานวิจัยและพัฒนา ชูเป้าปีหน้าเพิ่มจำนวนสิทธิบัตรนวัตกรรมไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย ประกาศเร่งผลักดันการ-พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ของ สวทช. และที่ร่วมมือกับพันธมิตร
จำนวนผู้ชม 7,776 ครั้ง | 25 พฤศจิกายน 2009
ชื่อธุรกิจ ต่อยอดเชิงนวัตกรรมไปกับโครงการ " Fast Forward "
สินค้า
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย ประกาศเร่งผลักดันการ-พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ของ สวทช. และที่ร่วมมือกับพันธมิตร "ในปี 2550 นี้ สวทช. คาดว่า จะยื่นขอจดสิทธิบัตรประมาณ 70 ผลงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2549 ถึง 35% และตั้งเป้าว่า จะยื่นขอจดสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นอีก 50% เป็นจำนวน 110 ผลงาน ภายในปี 2551 โดยถือได้ว่าเป็นการเพิ่มจำนวนการจดสิทธิบัตรต่อปีอีกเท่าตัว" รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว และกล่าวเสริมว่า ขณะเดียวกัน สวทช. ทำงานอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้ทำงานใกล้ชิด และสร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์ ด้วย
"เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของ สวทช. ที่จะเร่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ สวทช. จึงได้เปิดตัวแนวคิด Fast Forward ซึ่งจะเป็นธีมการทำงานที่ สวทช. มุ่งเน้นในช่วง 3 ปีนี้ โดยนำสัญลักษณ์ลูกศร Fast-Forward นี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของโลโก้ของเรา" รศ.ดร. ศักรินทร์ กล่าว
"ขณะนี้ ตัวชี้วัดต่างๆ ด้านกา...
จุดเด่น
เรามุ่งเน้นอย่างมากในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร และร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และองค์กรต่างๆ
ติดต่อ
 Rated 0.0/5  ( 0 Votes)
17,445 Views

11 มีนาคม 2010
6,641 Views

11 มีนาคม 2010
5,367 Views

11 มีนาคม 2010
1,734 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
8,462 Views

13 มกราคม 2010
17,956 Views

13 มกราคม 2010
4,044 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,557 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,164 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,214 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,858 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,672 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,218 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,542 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,978 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,196 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,270 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,451 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,434 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,410 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,071 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,663 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,520 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,251 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,268 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,839 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,630 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,270 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,108 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,820 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,110 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,837 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,166 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,908 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,121 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,375 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,474 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,850 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,134 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,988 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,343 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,376 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,239 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,262 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,900 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,209 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,733 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,109 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,686 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,777 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,283 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,684 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,457 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,868 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,888 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,084 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,277 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,579 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,874 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,695 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,158 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,264 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,106 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,501 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,570 Views

24 พฤศจิกายน 2009
7,472 Views

24 พฤศจิกายน 2009
6,279 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,748 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,653 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,440 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,543 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,943 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,255 Views

19 พฤศจิกายน 2009
3,258 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,263 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TFBOTRAFSกล้วยแขกเบญจกาแฟกุยช่ายกุ๊กชมขนมไทยโบราณข้าวซอยเส้นนวลข้าวมันไก่ข้าวเปียกเส้นคอนเทรนเนอร์ชิวอี้ซาลาเปาซีเอมอนด์ตอเสียะหมี่ตือคาโคบ๊วยเกี้ยฟาสฟอร์เวิร์ดฟีลท๊อปลูกชิ้นหมูจิ๋วย่างลูกชิ้นหมูปูเด๋อสลัดสายรุ้งหมูกะทะอมรบุฟเฟ่ต์ออสสิริสอาชีพอู่อาร์มี่เกี๊ยวซ่าเซ็นทรัลเซ็นทริคเบเกอรี่เปาะเปี๊ยะสดแฟรนไชส์แหนมเนืองโจ๊กต้นพยอมโชคดีติ่มซำโรงสีไก่ย่างหนังกรอบไส้กรอก
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com