เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care ต่อยอดเชิงนวัตกรรมไปกับโครงการ...
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 532,482 คน | Comment 6   
ต่อยอดเชิงนวัตกรรมไปกับโครงการ " Fast Forward "
สวทช. เปิดตัวแผน 'Fast Forward' เร่งสร้างงานวิจัยและพัฒนา ชูเป้าปีหน้าเพิ่มจำนวนสิทธิบัตรนวัตกรรมไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย ประกาศเร่งผลักดันการ-พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ของ สวทช. และที่ร่วมมือกับพันธมิตร
จำนวนผู้ชม 8,387 ครั้ง | 25 พฤศจิกายน 2009
ชื่อธุรกิจ ต่อยอดเชิงนวัตกรรมไปกับโครงการ " Fast Forward "
สินค้า
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย ประกาศเร่งผลักดันการ-พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ของ สวทช. และที่ร่วมมือกับพันธมิตร "ในปี 2550 นี้ สวทช. คาดว่า จะยื่นขอจดสิทธิบัตรประมาณ 70 ผลงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2549 ถึง 35% และตั้งเป้าว่า จะยื่นขอจดสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นอีก 50% เป็นจำนวน 110 ผลงาน ภายในปี 2551 โดยถือได้ว่าเป็นการเพิ่มจำนวนการจดสิทธิบัตรต่อปีอีกเท่าตัว" รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว และกล่าวเสริมว่า ขณะเดียวกัน สวทช. ทำงานอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้ทำงานใกล้ชิด และสร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์ ด้วย
"เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของ สวทช. ที่จะเร่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ สวทช. จึงได้เปิดตัวแนวคิด Fast Forward ซึ่งจะเป็นธีมการทำงานที่ สวทช. มุ่งเน้นในช่วง 3 ปีนี้ โดยนำสัญลักษณ์ลูกศร Fast-Forward นี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของโลโก้ของเรา" รศ.ดร. ศักรินทร์ กล่าว
"ขณะนี้ ตัวชี้วัดต่างๆ ด้านกา...
จุดเด่น
เรามุ่งเน้นอย่างมากในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร และร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และองค์กรต่างๆ
ติดต่อ
 Rated 0.0/5  ( 0 Votes)
19,666 Views

11 มีนาคม 2010
6,924 Views

11 มีนาคม 2010
5,637 Views

11 มีนาคม 2010
2,069 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
9,381 Views

13 มกราคม 2010
18,515 Views

13 มกราคม 2010
4,208 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,974 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,319 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,390 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,206 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,860 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,404 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,686 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,673 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,437 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,477 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,589 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,818 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,613 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,294 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,949 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,741 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,477 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,580 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,986 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,232 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,461 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,345 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,113 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,287 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,512 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,409 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,235 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,559 Views

25 พฤศจิกายน 2009
11,110 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,821 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,777 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,266 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,200 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,585 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,593 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,469 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,444 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,100 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,387 Views

25 พฤศจิกายน 2009
11,703 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,110 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,853 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,152 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,649 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,037 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,992 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,634 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,356 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,619 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,680 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,358 Views

25 พฤศจิกายน 2009
11,105 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,929 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,557 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,967 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,254 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,288 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,964 Views

24 พฤศจิกายน 2009
7,901 Views

24 พฤศจิกายน 2009
6,581 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,943 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,829 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,781 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,922 Views

19 พฤศจิกายน 2009
5,486 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,464 Views

19 พฤศจิกายน 2009
3,500 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,450 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TFBOTRAFSกล้วยแขกเบญจกาแฟกุยช่ายกุ๊กชมขนมไทยโบราณข้าวซอยเส้นนวลข้าวมันไก่ข้าวเปียกเส้นคลีนิคคอนเทรนเนอร์คุ้กกี้ชิวอี้ซาลาเปาซีเอมอนด์ตอเสียะหมี่ตือคาโคบ๊วยเกี้ยพิซเซอเรียฟาสฟอร์เวิร์ดฟีลท๊อปฟู๊ ฟูสลัดสายรุ้งสักคิ้วหมูกะทะอมรบุฟเฟ่ต์ออสสิริสอาชีพอู่อาร์มี่เบเกอรี่เย็นตาโฟกุ้งทอดแฟรนไชส์แหนมเนืองโจ๊กต้นพยอมโชคดีติ่มซำไก่ย่างหนังกรอบไส้กรอกไอศกรีม
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com