เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care ต่อยอดเชิงนวัตกรรมไปกับโครงการ...
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 501,889 คน | Comment 6   
ต่อยอดเชิงนวัตกรรมไปกับโครงการ " Fast Forward "
สวทช. เปิดตัวแผน 'Fast Forward' เร่งสร้างงานวิจัยและพัฒนา ชูเป้าปีหน้าเพิ่มจำนวนสิทธิบัตรนวัตกรรมไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย ประกาศเร่งผลักดันการ-พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ของ สวทช. และที่ร่วมมือกับพันธมิตร
จำนวนผู้ชม 7,787 ครั้ง | 25 พฤศจิกายน 2009
ชื่อธุรกิจ ต่อยอดเชิงนวัตกรรมไปกับโครงการ " Fast Forward "
สินค้า
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย ประกาศเร่งผลักดันการ-พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ของ สวทช. และที่ร่วมมือกับพันธมิตร "ในปี 2550 นี้ สวทช. คาดว่า จะยื่นขอจดสิทธิบัตรประมาณ 70 ผลงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2549 ถึง 35% และตั้งเป้าว่า จะยื่นขอจดสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นอีก 50% เป็นจำนวน 110 ผลงาน ภายในปี 2551 โดยถือได้ว่าเป็นการเพิ่มจำนวนการจดสิทธิบัตรต่อปีอีกเท่าตัว" รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว และกล่าวเสริมว่า ขณะเดียวกัน สวทช. ทำงานอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้ทำงานใกล้ชิด และสร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์ ด้วย
"เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของ สวทช. ที่จะเร่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ สวทช. จึงได้เปิดตัวแนวคิด Fast Forward ซึ่งจะเป็นธีมการทำงานที่ สวทช. มุ่งเน้นในช่วง 3 ปีนี้ โดยนำสัญลักษณ์ลูกศร Fast-Forward นี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของโลโก้ของเรา" รศ.ดร. ศักรินทร์ กล่าว
"ขณะนี้ ตัวชี้วัดต่างๆ ด้านกา...
จุดเด่น
เรามุ่งเน้นอย่างมากในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร และร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และองค์กรต่างๆ
ติดต่อ
 Rated 0.0/5  ( 0 Votes)
17,477 Views

11 มีนาคม 2010
6,644 Views

11 มีนาคม 2010
5,370 Views

11 มีนาคม 2010
1,744 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
8,463 Views

13 มกราคม 2010
17,959 Views

13 มกราคม 2010
4,047 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,561 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,166 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,217 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,860 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,675 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,221 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,545 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,004 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,198 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,275 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,453 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,441 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,412 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,074 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,667 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,522 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,252 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,271 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,843 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,632 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,275 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,111 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,823 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,114 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,844 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,172 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,911 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,123 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,378 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,477 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,853 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,135 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,991 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,348 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,379 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,243 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,265 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,902 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,211 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,735 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,116 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,688 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,779 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,288 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,686 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,459 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,873 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,890 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,088 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,296 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,582 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,877 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,699 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,160 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,267 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,108 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,505 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,573 Views

24 พฤศจิกายน 2009
7,476 Views

24 พฤศจิกายน 2009
6,286 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,751 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,658 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,444 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,545 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,985 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,257 Views

19 พฤศจิกายน 2009
3,261 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,268 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TFBOTRAFSกล้วยแขกเบญจกาแฟกุยช่ายกุ๊กชมขนมไทยโบราณข้าวซอยเส้นนวลข้าวมันไก่ข้าวเปียกเส้นคอนเทรนเนอร์คุ้กกี้ชิวอี้ซาลาเปาซีเอมอนด์ตอเสียะหมี่ตือคาโคพิซเซอเรียฟีลท๊อปฟู๊ ฟูลูกชิ้นหมูจิ๋วย่างลูกชิ้นหมูปูเด๋อสลัดสายรุ้งสักคิ้วอมรบุฟเฟ่ต์ออสสิริสอาชีพอู่อาร์มี่เกี๊ยวซ่าเซ็นทรัลเบเกอรี่เปาะเปี๊ยะสดเย็นตาโฟกุ้งทอดแฟรนไชส์แหนมเนืองโจ๊กต้นพยอมโรงสีไก่ย่างหนังกรอบไส้กรอกไอศกรีม
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com