เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภ...
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 478,966 คน | Comment 6   
โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs
สำนักงานส่งเสริมเอสเอ็มอี (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสัมมนาเตือนภัยเพื่อการรายงานสถานการณ์ SMEs ครั้งที่ 3/2552 สัญจร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลอุตสาหกรรมและการเตือนภัยเป็นรายสาขาอุตสาหกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สสว. บรรยายเรื่อง "การเตือนภัยเพื่อการ รายงานสถานการณ์ SMEs ไทย" ณ ห้องประชุมสัมมนา ดร.คอนรัด คิงส์ฮิลล์ อาคารเพ็นเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนผู้ชม 7,328 ครั้ง | 24 พฤศจิกายน 2009
ชื่อธุรกิจ โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs
สินค้า
สสว. สัมมนาเตือนภัยฯ SMEs เชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมเอสเอ็มอี (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสัมมนาเตือนภัยเพื่อการรายงานสถานการณ์ SMEs ครั้งที่ 3/2552 สัญจร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลอุตสาหกรรมและการเตือนภัยเป็นรายสาขาอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สสว. บรรยายเรื่อง "การเตือนภัยเพื่อการ รายงานสถานการณ์ SMEs ไทย" ณ ห้องประชุมสัมมนา ดร.คอนรัด คิงส์ฮิลล์ อาคารเพ็นเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
จากการที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ซึ่งเป็นแกนกลางในการส่งเสริม SMEs ของประเทศ โดยมีภารกิจสำคัญในการเสนอแนะนโยบายและแผนครอบคลุมระดับภาพรวมและระดับสาขาอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและการบริการ จึงได้กำหนดภารกิจหนึ่งในการทำงานว่าด้วยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจการค้าและบริการขึ้นในปี 2549 ภายใต้กลุ่มแผนยุทธศาสตร์
จุดเด่น
การเสนอแนะนโยบายและแผนครอบคลุมระดับภาพรวมและระดับสาขาอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและการบริการ
ติดต่อ
 Rated 5.0/5  ( 1 Votes)
15,222 Views

11 มีนาคม 2010
6,477 Views

11 มีนาคม 2010
5,023 Views

11 มีนาคม 2010
1,377 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
8,162 Views

13 มกราคม 2010
17,463 Views

13 มกราคม 2010
3,899 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,395 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,991 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,050 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,521 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,294 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,051 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,398 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,636 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,012 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,076 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,322 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,070 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,990 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,680 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,277 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,299 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,885 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,121 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,644 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,275 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,052 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,879 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,612 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,966 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,610 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,966 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,709 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,887 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,080 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,153 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,558 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,996 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,819 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,978 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,137 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,010 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,056 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,099 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,070 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,581 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,878 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,541 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,516 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,109 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,485 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,335 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,660 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,670 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,599 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,828 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,069 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,370 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,678 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,503 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,975 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,074 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,922 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,019 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,386 Views

24 พฤศจิกายน 2009
5,983 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,584 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,417 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,259 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,231 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,767 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,083 Views

19 พฤศจิกายน 2009
2,925 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,123 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 เฟรชมาร์ท
 เกาเหลาเนื้อ ธัญรส
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TFBOTRAFSกล้วยแขกเบญจกาแฟกุยช่ายกุ๊กชมขนมไทยโบราณข้าวซอยเส้นนวลข้าวมันไก่คลีนิคคอนเทรนเนอร์คุ้กกี้ชิวอี้ซาลาเปาซีเอมอนด์ตอเสียะหมี่ตือคาโคบ๊วยเกี้ยพิซเซอเรียฟู๊ ฟูสลัดสายรุ้งหมูกะทะอมรบุฟเฟ่ต์ออสสิริสอาชีพอู่อาร์มี่เกี๊ยวซ่าเซ็นทรัลเบเกอรี่เปาะเปี๊ยะสดเย็นตาโฟกุ้งทอดแฟรนไชส์แหนมเนืองโจ๊กต้นพยอมโชคดีติ่มซำโรงสีไก่ย่างหนังกรอบไส้กรอกไอศกรีม
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com