เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภ...
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 501,866 คน | Comment 6   
โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs
สำนักงานส่งเสริมเอสเอ็มอี (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสัมมนาเตือนภัยเพื่อการรายงานสถานการณ์ SMEs ครั้งที่ 3/2552 สัญจร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลอุตสาหกรรมและการเตือนภัยเป็นรายสาขาอุตสาหกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สสว. บรรยายเรื่อง "การเตือนภัยเพื่อการ รายงานสถานการณ์ SMEs ไทย" ณ ห้องประชุมสัมมนา ดร.คอนรัด คิงส์ฮิลล์ อาคารเพ็นเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนผู้ชม 7,476 ครั้ง | 24 พฤศจิกายน 2009
ชื่อธุรกิจ โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs
สินค้า
สสว. สัมมนาเตือนภัยฯ SMEs เชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมเอสเอ็มอี (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสัมมนาเตือนภัยเพื่อการรายงานสถานการณ์ SMEs ครั้งที่ 3/2552 สัญจร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลอุตสาหกรรมและการเตือนภัยเป็นรายสาขาอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สสว. บรรยายเรื่อง "การเตือนภัยเพื่อการ รายงานสถานการณ์ SMEs ไทย" ณ ห้องประชุมสัมมนา ดร.คอนรัด คิงส์ฮิลล์ อาคารเพ็นเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
จากการที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ซึ่งเป็นแกนกลางในการส่งเสริม SMEs ของประเทศ โดยมีภารกิจสำคัญในการเสนอแนะนโยบายและแผนครอบคลุมระดับภาพรวมและระดับสาขาอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและการบริการ จึงได้กำหนดภารกิจหนึ่งในการทำงานว่าด้วยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจการค้าและบริการขึ้นในปี 2549 ภายใต้กลุ่มแผนยุทธศาสตร์
จุดเด่น
การเสนอแนะนโยบายและแผนครอบคลุมระดับภาพรวมและระดับสาขาอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและการบริการ
ติดต่อ
 Rated 5.0/5  ( 1 Votes)
17,473 Views

11 มีนาคม 2010
6,644 Views

11 มีนาคม 2010
5,370 Views

11 มีนาคม 2010
1,744 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
8,463 Views

13 มกราคม 2010
17,958 Views

13 มกราคม 2010
4,047 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,561 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,166 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,217 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,860 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,675 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,221 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,544 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,004 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,198 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,275 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,453 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,440 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,412 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,073 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,667 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,522 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,252 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,271 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,843 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,632 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,275 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,111 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,823 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,113 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,844 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,172 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,911 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,123 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,378 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,476 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,853 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,135 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,991 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,347 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,379 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,243 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,265 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,902 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,211 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,735 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,116 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,687 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,779 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,288 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,686 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,459 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,872 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,890 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,786 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,088 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,295 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,582 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,877 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,698 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,160 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,266 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,108 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,505 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,572 Views

24 พฤศจิกายน 2009
6,286 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,751 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,657 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,443 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,545 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,984 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,257 Views

19 พฤศจิกายน 2009
3,261 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,267 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TFBOกล้วยแขกเบญจกาแฟกุยช่ายกุ๊กชมขนมไทยโบราณข้าวซอยเส้นนวลข้าวมันไก่ข้าวเปียกเส้นคอนเทรนเนอร์คุ้กกี้ชิวอี้ซาลาเปาซีเอมอนด์ตอเสียะหมี่ตือคาโคบ๊วยเกี้ยฟีลท๊อปฟู๊ ฟูลูกชิ้นหมูจิ๋วย่างลูกชิ้นหมูปูเด๋อสลัดสายรุ้งหมูกะทะอมรบุฟเฟ่ต์ออสสิริสอาชีพเกี๊ยวซ่าเซ็นทรัลเซ็นทริคเบเกอรี่เปาะเปี๊ยะสดเย็นตาโฟกุ้งทอดแฟรนไชส์โจ๊กต้นพยอมโชคดีติ่มซำโรงสีไก่ย่างหนังกรอบไส้กรอกไอศกรีม
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com