เลือกภาษา  Thai   English   Indonesia   Japanese   Chinese   Korean    
TV รายการ KSME Care โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภ...
       ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะทางธนาคารเห็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลสำคัญ ทางธนาคารฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ธนาคารกสิกรไทย เข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่น ๆ
       แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม "K SME Care" ซึ่งธนาคารกสิกรไทยขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนหรือสร้างภาพลักษณ์ใดๆ เพราะธนาคารยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "จงมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน"

       ขอขอบคุณรายการ : KSME Care
        พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการเข้าชม 528,856 คน | Comment 6   
โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs
สำนักงานส่งเสริมเอสเอ็มอี (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสัมมนาเตือนภัยเพื่อการรายงานสถานการณ์ SMEs ครั้งที่ 3/2552 สัญจร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลอุตสาหกรรมและการเตือนภัยเป็นรายสาขาอุตสาหกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สสว. บรรยายเรื่อง "การเตือนภัยเพื่อการ รายงานสถานการณ์ SMEs ไทย" ณ ห้องประชุมสัมมนา ดร.คอนรัด คิงส์ฮิลล์ อาคารเพ็นเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนผู้ชม 7,819 ครั้ง | 24 พฤศจิกายน 2009
ชื่อธุรกิจ โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs
สินค้า
สสว. สัมมนาเตือนภัยฯ SMEs เชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมเอสเอ็มอี (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสัมมนาเตือนภัยเพื่อการรายงานสถานการณ์ SMEs ครั้งที่ 3/2552 สัญจร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลอุตสาหกรรมและการเตือนภัยเป็นรายสาขาอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สสว. บรรยายเรื่อง "การเตือนภัยเพื่อการ รายงานสถานการณ์ SMEs ไทย" ณ ห้องประชุมสัมมนา ดร.คอนรัด คิงส์ฮิลล์ อาคารเพ็นเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
จากการที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ซึ่งเป็นแกนกลางในการส่งเสริม SMEs ของประเทศ โดยมีภารกิจสำคัญในการเสนอแนะนโยบายและแผนครอบคลุมระดับภาพรวมและระดับสาขาอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและการบริการ จึงได้กำหนดภารกิจหนึ่งในการทำงานว่าด้วยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจการค้าและบริการขึ้นในปี 2549 ภายใต้กลุ่มแผนยุทธศาสตร์
จุดเด่น
การเสนอแนะนโยบายและแผนครอบคลุมระดับภาพรวมและระดับสาขาอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและการบริการ
ติดต่อ
 Rated 5.0/5  ( 1 Votes)
19,468 Views

11 มีนาคม 2010
6,903 Views

11 มีนาคม 2010
5,586 Views

11 มีนาคม 2010
2,039 Views

10 กุมภาพันธ์ 2010
9,342 Views

13 มกราคม 2010
18,389 Views

13 มกราคม 2010
4,194 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,955 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,297 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,377 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,176 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,844 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,386 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,668 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,592 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,376 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,462 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,578 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,805 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,596 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,271 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,933 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,728 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,442 Views

25 พฤศจิกายน 2009
2,566 Views

25 พฤศจิกายน 2009
1,973 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,214 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,434 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,321 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,041 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,268 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,483 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,394 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,217 Views

25 พฤศจิกายน 2009
9,509 Views

25 พฤศจิกายน 2009
11,076 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,792 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,740 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,245 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,185 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,562 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,577 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,451 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,429 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,082 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,365 Views

25 พฤศจิกายน 2009
11,293 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,074 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,818 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,135 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,633 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,004 Views

25 พฤศจิกายน 2009
3,977 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,344 Views

25 พฤศจิกายน 2009
4,017 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,339 Views

25 พฤศจิกายน 2009
6,425 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,642 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,334 Views

25 พฤศจิกายน 2009
11,076 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,914 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,530 Views

25 พฤศจิกายน 2009
8,933 Views

25 พฤศจิกายน 2009
5,236 Views

25 พฤศจิกายน 2009
10,239 Views

25 พฤศจิกายน 2009
7,937 Views

24 พฤศจิกายน 2009
6,540 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,894 Views

24 พฤศจิกายน 2009
4,809 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,766 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,876 Views

19 พฤศจิกายน 2009
5,469 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,420 Views

19 พฤศจิกายน 2009
3,478 Views

19 พฤศจิกายน 2009
4,436 Views

19 พฤศจิกายน 2009
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  [ Page 1/2 ]
 ลงโฆษณากับ ThaiFranchiseTV
TFBOTRAFSกล้วยแขกเบญจกุ๊กชมข้าวซอยเส้นนวลข้าวเปียกเส้นคลีนิคคอนเทรนเนอร์ชิวอี้ซาลาเปาซีเอมอนด์ตอเสียะหมี่ตือคาโคบ๊วยเกี้ยฟาสฟอร์เวิร์ดฟีลท๊อปฟู๊ ฟูลูกชิ้นหมูจิ๋วย่างลูกชิ้นหมูปูเด๋อสลัดสายรุ้งสักคิ้วหมูกะทะอมรบุฟเฟ่ต์ออสสิริสอาชีพอู่อาร์มี่เกี๊ยวซ่าเซ็นทรัลเซ็นทริคเปาะเปี๊ยะสดเย็นตาโฟกุ้งทอดแฟรนไชส์แหนมเนืองโจ๊กต้นพยอมโชคดีติ่มซำโรงสีไก่ย่างหนังกรอบไส้กรอกไอศกรีม
  ThaiFranchiseTV.com : สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs & Franchise
Copyright 2009. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@thaifranchisetv.com